Leerplicht

Vanaf 5 jaar zijn alle leerlingen wettelijk verplicht om naar school te gaan. We zijn wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden. Schoolverzuim zonder toestemming wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden