Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op de schoolloopbaan van de kinderen. Het werkt motiverend voor kinderen wanneer ze zien dat hun ouders betrokken zijn bij de school. In het komende schooljaar zal ouderbetrokkenheid nog meer inhoud krijgen. De school maakt gebruik van hulpouders te denken, zij kunnen worden ingezet bij diverse activiteiten.

Informatievoorzieningen voor ouders/verzorgers: 

  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar: vooraf wordt er centraal algemene informatie gedeeld met ouders. Daarna gaan ouders naar de betreffende groep en ontvangen daar informatie over wat er zoal in de groep aan activiteiten plaatsvindt.
  •  Contactavonden/oudergesprekken: natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de voortgang in de ontwikkeling van uw zoon of dochter die is vastgesteld in het individuele ontwikkelingsperspectief. Wat betreft het bespreken van de voortgang in de ontwikkeling zijn er 3 contactmomenten. U krijgt dan inzicht in de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de leerkrachten geven aan hoe ze de ontwikkeling verder gaan uitbreiden. Aan het eind van het schooljaar wordt er een nieuw Ontwikkelingsperspectief opgesteld voor het volgende schooljaar.
  •  Zakelijke ouderavond: eens per jaar vindt er een zakelijke ouderavond plaats, ongeveer rond februari. Diverse thema's kunnen aan de orde komen bijvoorbeeld: vrijetijdsbesteding, wonen of ontwikkelingen binnen de school.
  • Koffieochtenden: ouders kunnen zelf het onderwerp aangeven waar ze met elkaar over willen praten, dit kan zeer divers zijn.
  • Andere communicatie vindt plaats via de mail van de administratie en communicatiesysteem Parro.
  • Nieuwsbrief: 2 maandelijks krijgen ouders een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes of berichten.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden