Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken, sfeer heeft kunnen proeven, ons heeft gezien en gesproken. 

Wanneer ouders contact opnemen met de school, dan wordt allereerst een afspraak gemaakt met de locatiedirecteur. In dit gesprek wordt informatie gegeven over de school en hebben ouders gelegenheid om vragen te stellen. 

Het bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Aanmelding 

Voor de aanmelding op de Thriantaschool is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Wanneer een leerling van een andere vorm van onderwijs komt, kan de betreffende school een verklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband PO 22-02(SWV). Wanneer uw kind nog geen vorm van onderwijs heeft gehad, vraagt de Thriantaschool samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan. 

Tijdens het inschrijven van uw zoon/dochter moeten een aantal documenten worden ingevuld. Deze formulieren dienen ruim voor de start ingevuld en ondertekend op school aanwezig te zijn. Het leerlingenvervoer moet door de ouders worden aangevraagd bij de afd. leerlingenvervoer van de gemeente waarin u woont. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden