Het team

Het team wordt gevormd door alle medewerkers van de school:

Bovenschools directeur: Han Brummel

Locatiedirecteur: Jannie Schaafsma

1 Interne begeleider
1 Orthopedagoog
11 Groepsleerkrachten
4 Groepsleerkrachten met een speciale taak (taalcoördinator, rekencoördinator, cultuurcoördinator)
1 Vakleerkracht gymnastiek
1 vakleerkracht muziek
10 Onderwijsassistenten 
2 Zorgondersteuners
Conciërge
2 Administratief medewerkers
Stagiaires van verschillende opleidingen

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden