Leerplicht

Leerplicht

Vanaf 5 jaar zijn alle leerlingen wettelijk verplicht om naar school te gaan. We zijn wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden. Schoolverzuim zonder toestemming wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

Om verlof buiten de normale vrije dagen aan te vragen, kunt u het formulier 'vríjstelling geregeld schoolbezoek' invullen. Dient u een aanvraag in voor langer dan tien dagen? Dan stuurt de locatiedirecteur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen. U krijgt dan schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij het team Leerplicht / RMC van de gemeente Emmen, via telefoonnummer 14 0591. Ook vindt u meer informatie op de website van de gemeente Emmen

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden