Informatievoorziening

Informatievoorziening

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school.

Informatieavond

Eens per jaar organiseren we een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Incidenteel organiseren we aparte informatieavonden.

Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Contactavonden

Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

In november is er de mogelijkheid om een eerste gesprek te plannen. Hierover krijgt u te zijner tijd meer informatie. U krijgt dan inzicht in de ontwikkelingen van de afgelopen periode. In maart en juni vinden de volgende oudergesprekken plaats.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is te vinden op de website en wordt via de mail verstrekt. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie over verschillende zaken die op dat moment aan de orde zijn.

Schoolgids

Bijlage schoolgids is ‘onder constructie’ Deze kalender geeft een overzicht van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaats vinden (datum staat vermeld op de jaarplanning).

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden