Welkom op de site van de SO Thriantaschool

De kracht van Speciaal

Informatie

De  SO Thriantaschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 
De SO Thriantaschool is gevestigt aan de Balingerbrink 178 in Emmen.
Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor om te kunnen functioneren in de maatschappij door het bieden van externe stages. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de regelingen die geboden worden door het ESF.

Klik hier voor de website van de VSO Thriantaschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs 12-18 jarigen). 
 
© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden